Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) står för mycket av utbildningsmaterialet i landets bilskolor. Vanligt förekommande är att skolorna använder sig av den undervisningsplan som riksförbundet utformat. Vare sig man går en bilskola eller kör privat kan planen vara väldigt användbar. Undervisningsplanen Trafikskolornas riksförbund har lagt upp körutbildningen i 15 olika moment. Momenten är tänkta att täcka…