Uppskalningsbloggen

Affärslivet i Sverige

Välkommen

Uppskalningsbloggen

Varje år görs stora investeringar i olika typer av media. Företagen vill synas och vara aktuella med sina kampanjer var människor befinner sig, vilket på senare år har kommit att bli på internet. IRM, institutet för reklam- och mediestatistik, sammanställer regelbundet var landets företag lägger sina pengar när det kommer till media och har kommit ut med sin rapport för hur medieinvesteringarna fördelats på olika medier under 2011. Internet har fått en kraftig ökning under fiolåret och har en ökning på 13 procent, vilket är storslaget i dessa sammanhang. Under 2012 räknar IRM med att internetannonseringen kommer öka med ytterligare 8 procent vilket skulle göra internet till den största av alla medier i fråga om investeringar i syfte att marknadsföra.

Det är problematiskt att komma ut med en helt korrekt bild av vad för investeringar som görs för marknadsföring mot Sverige i och med att vi idag inte har några begränsningar i fråga om nationsgränser och avstånd. Casino-företag som riktar sig till den svenska marknaden drivs ofta från andra länder, och kanske strömmar det in en hel del marknadsföring som inte går att påvisa i en analys av hur investeringarna ser ut inom landets gränser.

Internetnärvaro

Att köpa en domän och att ha en aktiv domän är två helt olika saker. I och med internets vanlighet på såväl företag som i hushåll, har både antalet registrerade och aktiva domäner blivit allt fler för varje år som går. Under 2011 kunde man se en kraftig ökning i fråga om antal aktiva domäner, och tillväxten på detta område rörde hela 163 026 aktiva domäner! Dessa siffror avser bara domäner under den svenska toppdomänen; .se. Sett till hela världens toppdomäner är denna siffra mycket liten i relation till det totala antalet. Den ökning domäner under ”.se” vi talat om, innebär 15 procent om man räknar om siffrorna till procentuell utveckling.

I kombination med statistik som visar på antalet aktiva .se-domäner, kan det vara intressant att se på hur utvecklingen ser ut för nyregistrerade domäner. Under 2011 fick vi en ny rekordsiffra i fråga om nya .se-registreringar vilka uppgick till 305 671st. Detta är nästan 40 000 fler registreringar än under föregående år, 2010. Siffrorna kommer från den undersökning som genomförts av stiftelsen för internetinfrastruktur, vilka årligen sammanställer siffror över hur vi svenskar använder internet under årets lopp. Rapporterna går att få tillgång till via hemsidan var även en hel del matnyttig information går att tillskansa sig.

Kvinnor och män, e-handel

I en undersökning som gjorts under 2011visar det sig att genomsnittet bland män och kvinnor är detsamma gällande hur många som månatligen använder sig av e-handel vid köp av varor. Skillnaden man kan se är att man handlar olika beroende på ålder. Hos kvinnor är det i första hand de i åldern 30-49 som e-shoppar varje månad, medan det istället handlar om de med ålder 18-29 som handlar oftast bland män. Man kan dessutom se hur man går tillväga när man skall göra ett köp via internet.

Kvinnor såväl som män, använder i första hand någon av de sökmotorer som finns på internet, i syfte att hitta information och försäljningsställen. Män gör detta i något större utsträckning än kvinnor. Nästa aktivitet sett i storleksordning är för kvinnor att läsa internetsidor med andras omdömen. Män använder sig hellre av prisjämförelse-sidor, någonting som kvinnor gör i nästa steg. Oavsett kön är det alltså stora likheter mellan män och kvinnor i fråga om e-handel. Vi har lite olika beteenden när det kommer till att hitta information, men vi handlar i samma utsträckning om än lite olika varor där kvinnor i betydligt större utsträckning handlar skor och kläder, medan de män som tillfrågats föredrar hemelektronik och datorer.

Vi riktar in oss på hela landet men delar gärna med oss av rekommendationer för geografiska områden. Bland annat hänvisar vi till Denna sida om spa och hälsa för den som har nyfikenhet i en av de snabbaste branscherna just nu. För Göteborgbaserade aktiviteter föreslår vi denna sida med rikt utbud artiklar.