Om uppskalningsbloggen

Affärslivet i Sverige

Vi som driver denna webbsida har ett stort intresse av allt som rör näringslivet i Sverige. Huvudsakligen går vi in på företag som har en aktiv aktivitet på nätet eller som helt driver sin verksamhet här! Trots detta är vi inte helt oävna vad gäller traditionellt verksamma bolag. Här samlar vi informationen som krävs för att hålla sig ajour med världen i stort och i Sverige i synnerhet.

Välkommen!