Silikon kan också kallas för silikonelaster och är ett begrepp för oorganiska polymerer som i sin tur är baserade på kiselkedjor. Även om de i grunden är oorganiska polymerer, kan molekylerna vara någonstans däremellan, och är antingen formade som kedjor eller nät. Beroende på detta kan därför silikoner vara antingen fasta eller flytande, och därav namnet – flytande silikon. Framställningen av silikoner sker främst genom att hetta upp silanoler. Processen sker oftast med hjälp av en katalysator.

Egenskaper hos flytande silikon

Oavsett om silikonet är fast eller flytande har det flera bra egenskaper. Flytande silikon är nämligen värmebeständig och leder inte heller elektricitet. Det har även en låg ytspänning samtidigt som det har en hög smörjeffekt. Flytande silikon har inte möjligheten att lösas upp i vatten och stöter även bort vatten. En annan fördel med flytande silikon är att det är ganska tåligt mot en kemisk påverkan. Eftersom flytande silikon har flera olika användningsområden, finns den också i många olika utföranden. Det finns till exempel flytande silikon som används för att göra diverse avgjutningar med. Denna sortens flytande silikon är lätt att arbeta med och giftfri. Dessutom kan den även färgas, eftersom flytande silikon oftast är vitt till sin naturliga färg. Om man använder silikonet innan den har härdats, får man en mjuk och formbar massa som kan till exempel användas till att täta fogar med.

Många olika användningsområden för flytande silikon

Flytande silikon används inte minst inom läkemedelsindustrin. Där används det inte minst i situationer då materialet återanvänds och steriliseras med hjälp av värme. Materialet används även för att försegla såväl enheters komponenter som att utgöra en försegling mellan enheter och patienter. Tack vare att materialet är väldigt hållbart och flexibelt, kämpar det sig också väl som handgrepp på en rad olika enheter. Även om det, som vi redan nämnt, har egenskaper som gör att det är som gjort för återanvändbara komponenter och enheter, har det även blivit allt vanligare förekommande i engångsprodukter. Kreativa produktdesigners hittar dessutom ständigt nya och innovativa sätt att använda sig av flytande silikon i moderna produkter för läkemedelsindustrin och en mängd andra branscher.