År 2010 presenterade Boverket en utredning som visade att ca 300 000 byggnader runt om i Sverige har problem med fukt och mögel från vinden. Något som både kan förstöra bostaden och försämra hälsan för de som bor där. Det är alltså viktigt att undersöka och eventuellt agera så fort man anar problemet.

Problem kan komma inifrån…

Problem med fukt i krypgrunden kommer generellt utifrån. Men fukt på en vind kan lika gärna komma inifrån. Det som sker är att varm inomhusluft kommer upp på vinden och där kyls av varpå kondensering skapas. Till viss del kan dålig tilläggsisolering till och med försämra problemet eftersom vinden blir ännu kallare. Se denna post om avfuktning på vind.

…och utifrån

Fuktproblemet kan även komma utifrån. Problemet kan uppstå vid för stor ventilation så att utomhusluften drar med sig fukt in på vinden. Det kan då resultera i mögel. Vid felkonstruktion kan även snö blåsa in på vinden. När snön sedan smälter skapas långvarig fukt på en specifik plats vilket inte sällan ligger till grund för röta.

Avfuktning av vind

Det finns flera saker man kan göra vid avfuktning av vinden. Det handlar både om att minimera risken för kondens från inomhusluften och få bort den fukt som tar sig in på vinden. Det är viktigt att ha god ventilation i boendet för att luften inte ska tränga upp på vinden. Detta gäller inte minst luft från våtrum som är mycket fuktig. Det är även möjligt att installera en vindsavfuktare på vinden. Dessa är generellt behovsstyrda vilket innebär de känner av fuktnivån och startas automatiskt vid behov. Har man problem med fukt på vinden, eller vill skapa större säkerhet, är alltså en automatisk avfuktare bästa alternativet.

Fråga sakkunnig vid problem med fukt på vind

Att förstå hur fukten har tagit sin in är inte helt lätt. Man ser skadan men inte orsaken till den. Det är alltså risk för att man startar i fel ände och tar felaktiga beslut. Är man inte säker på vilka insatser som bör ske är det bästa man kan göra att kontakta hantverkare som får undersöka vinden och därefter ge förslag på åtgärder. Även om det kostar lite att få denna inspektion är det betydligt bättre än att chansa, göra fel åtgärder och få ännu större problem med mögel.