EFT, eller Emotionellt Fokuserad Parterapi som det kallas på svenska, är en metod som utvecklats i USA och Kanada. Metoden bygger på hur viktiga relationer är, och att relationer som är emotionellt fungerande bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa. Man måste förstå varandra för att kunna leva med varandra, och har man fastnat i mönster där öppenhet och respekt inte längre finns måste man tillsammans reparera det som blivit skadat i relationen för att få den att fungera igen.

Så fungerar det

När man varit ett par under en lång tid finns det stor risk att man kört fast i dåliga mönster och har svårt att ta sig därifrån. Samspelet slutar fungera och man har svårt att förstå hur den andra tycker och tänker, och den onda nedåtgående spiralen är ett faktum. EFT parterapi i Stockholm innebär att man arbetar med att paret ska förstå sitt samspel bättre, och fokus läggs på att tillsammans lyckas bryta sina dåliga mönster. På det stora hela handlar det om att en bättre förståelse kring sin partners känslor, beteende och agerande. Man får lära sig att bemöta varandras behov med öppenhet och respekt, vilket anses vara grundstenarna för ett bra samspel i en parrelation.

Fungerar EFT parterapi för alla?

Metoden har utvärderats vid ett universitet i Kanada, där resultatet visade sig vara väldigt bra. 73% av dom par som deltog i den vetenskapliga undersökningen uppvisade efteråt en positiv och varaktig förändring i sin relation. För att det ska fungera krävs dock att båda parter är engagerade i relationen och vill leva tillsammans. Det har ingen betydelse vilka problem som ligger bakom dom dåliga mönstren eller hur stora dom är, det som avgör är hur stor motivationen är att göra en förändring. EFT parterapi rekommenderas inte i dom fall där våld och missbruk förekommer.

Unik metod som fungerar

Genom EFT förändrar man sin relation på flera olika plan genom att lära sig mer om varandra. Man får en ökad trygghet och öppenhet för sin partner och man lär sig också att vara medveten om den andres känslor och beteenden. Detta leder till färre konflikter och man får en stabil och mer hållbar relation. Terapin fokuserar både på båda personerna som enskilda individer och som par, och man blir starkare för att tillsammans kunna hantera både glädje och sorg som kommer med livet.