Eras är en förkortning som står för Enhanced recovery after surgery. Översatt till svenska betyder det ”förbättrad återhämtning efter operation” och är ett koncept som delar av en svenska sjukvården arbetar efter, just för att underlätta och förbättra patienternas återhämtning efter att en operation har genomgåtts.

Vad är syftet?

Dom flesta behöver sjukvård någon gång i livet, ibland innefattande operation. Tyvärr finns statistik som visar att komplikationer inte är helt ovanliga och att återhämtningsperioden för många patienter är både omfattande och lång. Syftet att arbeta efter Eras vårdprogram är att förbättra båda delarna.

Färre komplikationer

Sjukhusen som idag arbetar efter Eras vårdprogram har tydligt sett att komplikationerna efter operationer har blivit färre, tack vare det här arbetssättet. Det kan vara alltifrån infekterade snitt till blodproppar och ofta beror det helt enkelt på dålig information inför operationen och knapphändig uppföljning efteråt. Dom sjukhus som arbetar efter modellen för in all relevant data i ett system vilket ger en tydlig bild över eventuella komplikationer. Man utvärderar och förbättrar – och komplikationerna blir färre när man hittat ett tydligt mönster.

Kortare vårdtid ger kortare köer

Sveriges sjukvård brottas ständigt med långa vårdköer för patienter som behöver hjälp. Vårdtiderna efter operation, det vill säga att patienter ligger kvar på sjukhuset, kan vara långa men med Eras finns tydlig statistik över att vårdtiden kostas ned. Detta leder i sin tur till att man inom sjukvården sparar in tusentals vårddygn per år, vilket släpper fram nya patienter snabbare. Dessutom är det en klar fördel för den patient som opererats, att få komma hem tidigare.

Internationell insats

I dagsläget arbetar ett 20-tal av Sveriges sjukhus efter vårdprogrammet Eras. Inkörningstiden må vara lång för personalen och det krävs mycket jobb och en hel del utbildning för att komma igång med rutinen men på det stora hela är det en stor vinst för både personal och patienter. Och det är inte bara Sveriges sjukvård som arbetar efter modellen, utan den har bland annat funnits i Danmark i över 15 år. Det var också där modellen först skapades och har sedan dess fått stor internationell spridning. Allt fler väljer att haka på – vilket alltså ger en förbättrad återhämtning efter operation, för alla patienter.