En vanlig missuppfattning bland marknadsförare är att man endast bör jobba med de allra största influerarna inom ett visst segment. Så är dock inte fallet, utan det finns många fördelar att även samarbeta med så kallade micro-influencers. Här förklarar vi vad en sådan är och vilka fördelarna med att göra detta är!

Vad är en micro-influencer?

En micro-influencer är en influerare med betydligt färre följare än de influencers som tillhör de allra största i branschen. Ofta brukar man kategorisera en influerare med färre än 50 000 följare som en micro-influencer.

Man kan med andra ord betrakta dessa inflytelserika personer som småbolag medan de mer kända kontona mer liknar storbolag. Precis som mindre företag har micro-influencers också vissa fördelar gentemot de större aktörerna på marknaden.

Fördelar med att jobba med micro-influencers

Genom att samarbeta med micro-influencers kan ett varumärke på ett effektivt sätt nå ut till en väldigt nischad målgrupp. För även om dessa inflytelserika konton på sociala medier har betydligt färre följare än de större kontona är deras målgrupper också väldigt engagerade. Så genom att hitta rätt influerare i mikroformat kan du ofta få mer pang för din marknadsföringsbudget.

Faktum är att det även finns fler fördelar med att samarbeta med dessa mindre influerare. Dessa är några av fördelarna:

  • Hög avkastning på det investerade beloppet
    Micro-influencers ger som sagt ofta mycket pang för pengarna jämfört med större influerare. Därmed kan du som marknadsförare få högre avkastning på ditt investerade belopp genom att samarbeta med dessa konton. De har ofta ett väldigt högt anseende bland sina följare och kan därmed hjälpa ett varumärke att öka varumärkeskännedomen rejält. Genom att samarbeta med flera mikroinfluerare kan du dessutom öka såväl bredden som djupet på din räckvidd.
  • God tillgänglighet
    Mikroinfluerare är ofta mer tillgängliga än de större makroinfluerarna. Detta beror på att de mindre kontona inte är lika eftersöka av marknadsförare och därmed ofta kan inleda samarbeten med en kortare startsträcka och snabbare resultat.
  • Mer fokuserade
    Precis som namnet antyder har micro-influencers en mindre men ofta även mer fokuserad målgrupp. De har vanligtvis ett starkare band till sina följare och även ett större förtroende. Så därför kan ett samarbeta med en sådan person också vara mer kraftfullt.