Om du, ditt barn eller en vän har en omfattande funktionsnedsättning och är yngre än 65 år är det möjligt att erhålla personlig assistans. Detta gäller om man behöver hjälp med de grundläggande behoven. Några exempel på sådana är: hjälp kring hygienen, på- och avklädning, med andning och/eller för att kunna kommunicera med andra människor. Personlig assistans är en av tio insatser i LSS som i sin tur står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med personlig assistans i Stockholm är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans StockholmFördelar med personlig assistans i Stockholm

Om du beviljas personlig assistans enligt LSS ska du själv kunna bestämma över hur det ska se ut. Detta eftersom insatsen ska vara utformad efter den enskildes behov och önskemål. Du ansöker antingen hos kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur många timmar per vecka som assistansen behövs.

Genom assistansersättningen väljer man sedan själv om man köper assistans genom kommun, kooperativ eller företag. Det finns flera fördelar med ett företag som erbjuder personlig assistans i Stockholm:

  • Individuellt anpassad assistans oavsett om det gäller ett barn eller en vuxen person.
  • Gott bemötande mot alla.
  • Kvalitet i alla led.
  • Försäkrad och utbildad personal.
  • Delaktig i schemaläggning.
  • Har ett stort inflytande över utformningen av assistansen som utgår från behoven och önskemålen hos den enskilde.

Om du är osäker på om personlig assistans kan beviljas eller vill byta utförare kan företaget hjälpa dig med detta. De kan även hjälpa till med en ansökan till berörd myndighet eller hjälpa till med att överklaga ett beslut om personlig assistans i Stockholm.

De personer som arbetar som personliga assistenter är försäkrade genom företaget. De är också givetvis utbildade och har relevanta kunskaper för den specifika funktionsnedsättningen och de behov som medföljer. De personliga assistenterna väljs ut efter gedigen ansökningsprocess och uppfyller företagets standard. Allt för att det ska vara tryggt med den eller de personliga assistenter som du väljer. Det är också viktigt att du hittar en eller flera assistenter som just du trivs med och som passar just dina behov, önskemål och intressen i livet.