Att säkerhetsdörrar är certifierade innebär att en utomstående tredjepart ha granskat dörren utifrån de faktorer som ska vara uppfyllda för att dörren ska kunna få denna certifiering. Det kan därmed liknas med en besiktningsman som besiktar en ombyggnation på ett hus efter att byggföretaget varit på plats. En oberoende part som kan kontrollera kvalitén.

Vilken säkerhet kan uppnås?

Säkerhetsdörrar skapar säkerhet på flera olika nivåer och det är viktigt att först se över behovet. Det bästa är att diskutera olika lösningar med en återförsäljare för att därigenom få olika aspekter. Grunden är ett inbrottsskydd men därutöver finns dörrar med skydd mot gas, brand, ljud, explosioner och skott. Det är däremot viktigt att se på säkerheten för hela fastigheten.

  • Vilka andra vägar in i fastigheten finns och är de även lika säkrade?
  • Är det brand- och skottsäkra glas på fönster som matchar säkerheten vid dörren?
  • Vilka hanterar nycklarna?

Går det att se klassificeringen på säkerhetsdörrarna?

Ja, det ska alltid finnas en liten dekal som hänvisar till vilken säkerhetsnivå som dessa dörrar ger. Det är mycket viktigt att denna dekal får sitta kvar eftersom dörren rent officiellt förlorar sin klassificering om dekalen försvinner. Börjar den lossna kan återförsäljaren kontaktas för montering av ny dekal.

Är säkerhetsdörrar inbrottssäkra?

Nej, det är en vanlig missuppfattning att dessa dörrar är helt inbrottssäkra. Däremot kommer de ta betydligt längre tid att bryta upp. Alla dörrar kan forceras – bara det finns tillräckligt mycket tid. Men med dörrar med högre säkerhet samt larm kommer väktare/polis kunna komma till platsen innan inbrottet är ett faktum.

Kan dörrarna ges vilket utseende som helst?

Ja, i princip kan säkerhetsdörrarna utformas i vilken stil och färg som helst. Detta förutsätter däremot att det inte är glaspartier. I detta fall byggs en säkerhetsdörr i grunden varpå ett yttre skal sätts upp i den form som efterfrågas av kunden.

Detta är exempelvis vanligt i gamla byggnader där dörren är en tydlig del i dess estetiska utseende. De gamla dörrarna har däremot en mycket låg säkerhetsnivå och för att öka säkerheten byts den gamla dörren ut. Men för att inte förstöra det estetiska uttrycket används samma stil och form på säkerhetsdörren. Det blir därmed ”samma” dörr men med uppdaterad säkerhet och funktionalitet. Bland annat hotell har ofta denna lösning.