Pelle Thörnberg är en, av många medietränare i Sverige, som hjälper politiker, beslutsfattare, företagsledare och andra yrkesgrupper att känna sig trygg i kontakt med media. Vad innebär medieträning och vad kostar det?

Heldag med medietränare

Förmiddag
Under förmiddagen hålls föreläsningar kring exempelvis:

  • Kommunikationsstrategier
  • Svarsteknik
  • Lagstiftning
  • Krishantering
  • Hantering av presskonferenser

Detta sker både genom samtal, föreläsningar och genom illustrationer via videoklipp. Genom att se på hur andra agerat blir det lättare att sätta utbildningen i rätt kontext. Detta ger därmed grunden för hur eftermiddagen är uppbyggd – då teori omsätts i praktik.

Eftermiddagen
Det är lätt att lyssna och förstå olika teorier och upplägg. Men att i en stressad situation omsätta denna kunskap till ett korrekt handlade är inte helt lätt. Det är därför som kursen är uppbyggd med en praktisk del. Den som upplevt något i livet kommer lättare kunna använda samma teknik vid liknande tillfällen senare i livet.

En kamera monteras upp och deltagarna utsätts för en tuff intervju av denna medietränare. Pelle har över 30 års erfarenhet av journalistyrket och är därmed väl insatt i intervjuteknik. Eftersom allt spelas in blir det även lätt att gå tillbaka till materialet och se vad som personen gjorde bra och vad som kunde göras bättre. Därmed kan även ytterligare träning ske på egen hand för att förbättra tekniken.

Skapa trygghet inför intervjun

Många personer som blir intervjuade känner sig direkt i underläge. De kan få en känsla av att journalisten vill ”sätta dit” personen även om det inte nödvändigtvis behöver vara så. Dessutom är det många som upplever det obehagligt att sitta framför en kamera. En nervositet innebär felaktiga beslut lätt tas och att därmed ”felaktiga” svar ges. Genom att boka en kurs hos en medietränare skapas den trygghet som krävs för att lättare kunna bemöta pressen på ett lugnt, tydligt och förtroendegivande sätt.

Pris för mediaträning

Upplägget ovan, med teori och praktik, kostar ca 50 000 kr och kan som mest omfatta 10 personer.

Även mediaträning för kortare uppdrag

Det går även att boka Pelle som medietränare utan att den praktiska delen är inkluderad. Detta exempelvis som enbart föreläsare på ett event eller liknande. Det blir då en anpassad föreläsning utifrån tid och målgrupp. De som däremot verkligen vill bli säkrare i hantering av media bör även välja den praktiska träningen.