Säkerhetsdörrar blir allt mer populära att installera i sin bostad, i villor, hyresrätter såväl som i bostadsrätter (brf). Firmor som erbjuder säkerhetsdörrar till brf brukar vara experter på att anpassa arbetet efter de specifika behov som en bostadsrättsförening kan tänkas ha. Till skillnad från vanliga ytterdörrar så är säkerhetsdörrar i princip helt omöjliga att bryta sig in i och förhindrar därför inbrott otroligt bra. De flesta säkerhetsdörrar fungerar även för andra syften, som att till exempel stoppa bränder och farliga gaser som uppstår vid brand, stoppa illaluktande dofter och höga ljudnivåer. Dessutom är de väldigt bra på att isolera så att så lite kall luft som möjligt kan ta sig in i bostaden. För att en säkerhetsdörr ska få lov att kallas för säkerhetsdörr så måste den följa särskilda krav som ställs på den här typen av dörrar. Därför så bör man alltid anställa en firma som är certifierad för just säkerhetsdörrar och vars tillverkningsprocesser har blivit kontrollerade.

Certifierade säkerhetsdörrar för brf

När en bostadsrättsförening beställer ett dörrbyte så väljer man först en firma att anlita för jobbet. Det är upp till alla firmor att själva be om att få bli kontrollerade och certifierade, eftersom att det rör sig om en helt frivillig process. Det innebär att det också finns de säkerhetsdörrar som är lika säkra som de certifierade dörrarna, men vars tillverkare inte har bett om att bli certifierad än. Certifiering kostar nämligen ofta en del pengar. Men om man vill vara helt säker på att den säkerhetsdörr som man köper är så säker som den utgör sig för att vara, så är det som sagt bäst att vända sig till en certifierad producent.

Så får bostadsrättsföreningen säkerhetsdörrar

De firmor som säljer säkerhetsdörrar till en brf anpassar både dörrarna och deras tillvägagångssätt i arbetsprocessen efter bostadsrättsföreningens behov och önskemål. Vissa brf tycker om och kräver att få vara rätt involverade i processen, medan andra låter firman sköta det helt och hållet. Säkerhetsdörrar till brf kan utformas så att de antingen passar ihop med föreningens redan existerande dörrar, eller så kan man be om att få sina dörrar specialutformade just efter ens egna önskemål. I själva arbetsprocessen så ingår bland annat följande steg:

  • Offert
  • Besök i bostaden
  • Order
  • Planering
  • Montage
  • Översyn och åtgärder