Malmö: I Malmö finns ungefär 21 assistansföretag som därmed erbjuder sina tjänster mot personer som blivit beviljad personlig assistans. Man får själv välja om kommunen ska ge denna assistans eller om ett privat företag ska göra det. Jämförs de privata aktörerna finns vissa tydliga skillnader.

Med fokus på….

De flesta assistansföretag har bred kunskap inom området och kan hjälpa de flesta som ska få personlig assistans. Men samtidigt finns det de som valt att specialisera sig mot vissa diagnoser eller specifika behov. Ett företag i Malmö har exempelvis valt att utbilda sin personal extra mycket för att kunna möta behoven hos personer med autism och ”utmanande beteende”. Att som anhörig veta att familjemedlemmen får vård av personer som förstår sig på de olika problem som kan uppstå i vardagen kan vara en stor trygghet. Detta så man inte själv behöver förklara varför olika situationer uppstår.

Företag eller kooperativ?

De flesta assistansföretag i Malmö är privata företag. En del är nationella och finns över hela Sverige medan andra är lokala företag som enbart finns i Skåne/Blekinge. En del uppskattar de allra minsta företagen då de kan upplevas mer familjära och lättare att hitta flexibla lösningar. Andra ser fördelen i de större företagen med större personalstyrka och lång rutin av assistans. Ett alternativ, mot att välja assistansföretag, är att välja ett assistanskooperativ. Det är en ekonomisk förening som tar hand om det administrativa kring assistansen och generellt även skapar mervärde för medlemmarna. Det kan exempelvis vara gemensamhetsrum, aktiviteter och tjänster.

Har de kollektivavtal?

Påverkar det din vård om de anställda på assistansföretaget jobbar på ett företag som är kollektivanslutet eller inte? Ja, det kan det göra. Det handlar om att de som ger assistansen ska känna sig trygga i sitt arbete och vilja vara kvar under längre tid. Att som brukare behöva byta assistans kan vara riktigt jobbigt och ta onödigt mycket energi.

Uppsägningstiden ofta kortare än 3 månader

Den absolut vanligaste uppsägningstiden på ett assistansföretag är tre månader eller kortare. Men även tre månader kan kännas långt om man tycker att assistansföretaget missköter sig eller om man av annan anledning vill byte. Även om det går att jämföra de olika företagen utifrån fakta så som lägstalön, kollektivavtal, uppsägningstid och timbank så är det i slutändan bemötandet som är allra viktigast. Det är omöjligt att veta vilket bemötande man kommer att få genom att bara läsa om företagen på deras hemsidor. Försök istället prata med andra som har samma assistansföretag. Det är då som fördelarna och nackdelarna tydligare kommer fram.