Det krävs inte speciellt stora insatser för att skapa sig ett ordentligt brandskydd i en lägenhet eller villa. Framförallt är det viktigt med brandvarnare men detta kan även kompletteras med exempelvis brandsläckare och brandfiltar. Hur omfattande brandskydd som behövs beror både på hur stort man bor, antal våningsplan och hur snabbt man förväntas sig kunna ta sig ut.

Brandvarnaren bör ses som standardutrustning och något man aldrig bör vara utan. Däremot varierar det hur mycket brandskydd som de ger. Enkla och billiga brandvarnare tjuter när de upptäcker rök men de som befinner sig i ett annat rum, eller på annat våningsplan, kan ha svårt att uppfatta detta. Då är de mer avancerade brandvarnarna mer effektiva som är sammankopplade. När en varnare tjuter så kommer även resterande att tjuta.

Nästa steg är att ha en brandsläckare i hemmet. I en mindre hyresrätt kan det räcka med en mindre brandsläckare medan de som bor i villa med fördel kan ha en släckare på varje våningsplan. Här gäller det att man placerar ut dessa så man lätt kommer åt dem. Allt för många ställer dem i en klädkammare eller på ställen som gör att det är omständligt att nå dem vid behov.

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) anger att pulversläckare i bostadshus minst bör vara på 6 kg. Det finns även brandsläckare som är betydligt mindre vilka bland annat marknadsförs som smidiga att ha med i mindre kök. Men då dessa har så lite pulver är det inget som rekommenderas av myndigheten.

Ett annat billigt brandskydd är brandfilten. Kan med fördel finnas relativt nära köket då kvävning av eld är effektivt vid matlagning. Att ha på vatten på olja skapar bara en värre eldhärd.

För ett externt brandskydd kan larm med uppkoppling mot larmcentral användas. Dessa monteras tillsammans med sensorer och kameror i hemmet. När en sensor upptäcker rök, eller för hög innetemperatur, aktiveras larmet och kameran slås på. Bilder från kameran skickas till larmcentralen. Om de ser att det är brand kan de kontakta brandkåren direkt vilket gör att brand kan upptäckas och släckas trots att man inte själv är hemma.