Genom att köpa en begagnad mobiltelefon, surfplatta eller annan elektronikvara i stället för en ny, kan man spara åtskilliga hundra. iXpress är det ledande återförsäljarföretaget som säljer begagnad konsumentelektronik, och tillhandahåller ett brett sortiment av mobiltelefoner, ipad, datorer och annat.

Att köpa begagnade elektronikvaror i stället för nya bidrar dessutom till att främja miljön och minska elektronikavfall.

Spara på pengarna men inte på kvalitén

Då många fortfarande vill ha den senaste modellen iphone eller ipad, och vill sälja sina gamla så snart en ny modell kommer ut, finns det ett stort utbud relativt nya och lätt begagnade enheter till bra priser. iXpress var banbrytande med idén om ”reCommerce” och att erbjuda tidigare ägda enheter som ett billigare alternativ, men med kvalitetsgaranti.

Med hjälp av iXpress kan man hitta de nyaste modellerna av iphone, ipad, datorer och annat i bra skick och till mycket attraktiva priser. Företaget inspekterar, certifierar och säljer enheter som håller måttet till konsumenter som letar kostnadseffektiva alternativ, och de erbjuder även reservdelar, tillbehör och reparationsservice. iXpress strävar att arbeta hand i hand med sina kunder för att nå positiva resultat i alla delar av konsumentelektronikens livscykel. På hemsidan kan potentiella kunder söka modeller och få information om enhetens skick, såväl utvärtes som invärtes, enligt en betygsskala som gör det lätt att jämföra modeller och priser.

Att köpa begagnade elektronikvaror i butik innebär flera fördelar, jämfört med att köpa privat:

  • Köpet omfattas av konsumentköplagen, på samma sätt som vid nyköp, och innebär att man har 3 års reklamationsrätt.
  • Professionella återförsäljare inspekterar, reparerar och certifierar enheter innan de säljs, och man har således bättre garanti gällande kvalitet än om man köper privat.
  • Butikernas betygssystem ger ökad transparens gällande enhetens skick, och har även betydelse för vad man kan reklamera.
  • Vid problem efter köp från ett företag kan man kostnadsfritt få hjälp att avgöra tvisten i Allmänna Reklamationsnämnden.

iXpress hjälper konsumenter göra klimatsmarta val

Enligt en studie finansierad av Naturvårdsverket innebär användningen av en mobil och andra elektronikvaror relativt liten miljöpåverkan jämfört med dess tillverkning. Att köpa begagnade enheter och således förlänga livet på redan existerande elektronikvaror istället för att köpa nya är därför ett mycket bra klimatval.

Genom att tillhandahålla begagnade kvalitetsvaror till lägre priser, hjälper iXpress således konsumenter att återanvända redan existerande mobiler, ipad, datorer och andra enheter, vilket främjer miljön, minskar nytillverkning och minskar elektronikavfall.