För tillfället skrivs många läkarintyg i Stockholm. Detta har inte minst att göra med den pågående influensasäsongen, även om coronaviruset är det virus som för tillfället får mest uppmärksamhet i massmedia. En influensa brukar inte vara i mer än 3-5 dagar, vilket gör att intyg långt ifrån alltid krävs när man är frånvarande på grund av denna sjukdom. Influensan kan dock hålla i sig längre än så, och det kan därför uppstå ett behov av att kontakta en läkare för att få ett sjukintyg.

Så kan du få tag i ett läkarintyg

Enligt sjuklönelagen behöver man som anställd kunna uppvisa ett intyg från och med den åttonde dagen i sjukdomsperioden. Sjukintyget kan du dock få redan från den dag då du söker vård. Därför är trycket för tillfället högt på läkare att utfärda läkarintyg i Stockholm, en stad med omkring 1,5 miljoner invånare. Tidigare var man tvungen att uppsöka en fysisk vårdcentral eller läkarmottagning för att få ett intyg utskrivet. Idag finns dock möjligheten att få denna typ av intyg på andra sätt, såsom via videochatt med en läkare.

Kort om influensasäsongen

Februari är den månad då influensasäsongen vanligtvis kulminerar. Influensaviruset härjar förvisso året runt, men generellt sett insjuknar de flesta svenskarna under hösten och vintern. Redan i oktober börjar aktiviteten på detta område att öka, men de verkliga topparna inträffar i regel i december, januari och februari. Även under mars månad är aktiviteten dock hög och ibland avtar den inte förrän så sent som i maj.

Andra ändamål för läkarintyg i Stockholm

Sjukintyget är den vanligaste varianten av intyg skrivet av läkare. Det finns dock fler ändamål än enbart detta då ett behov av läkarintyg kan uppstå. Till exempel kräver vissa tävlingar inom sportvärlden att man som idrottare kan uppvisa ett friskhetsintyg. Detta är därför en annan vanlig orsak till att det skrivs läkarintyg i Stockholm. Det kan dock även röra sig om andra situationer då intyg krävs, såsom att man ska teckna en livförsäkring, adoptera ett barn eller studera utomlands. Ytterligare ett vanligt användningsområde är att man har tänkt ta körkort med en högre behörighet.