Hur är det att jobba som elektriker i Stockholm?

Att jobba som elektriker i Stockholm, jämfört med en mindre stad, kan innebära en del olikheter. Som elektriker i Stockholm är det inte ovanligt att man har lite högre lön och en större mångfald av jobb. Dessutom finns det många arbetsgivare här, och den som har kompetens och erfarenhet lär inte ha några problem att hitta en anställning – och till och med hamna i en god förhandlingsposition, som kan ge en högre lön eller på andra sätt godare arbetsvillkor.

Men så finns det också stora likheter, givetvis. Uppdrag ute hos privatpersoner, som serviceelektriker gör, ser ofta likadana ut över hela landet. För en elektriker i Stockholm kan det givetvis innebära att det blir många uppdrag i lägenheter (åtminstone för den som jobbar i innerstaden, eller nära den), men klart är att det finns gott om villaområden i Stockholm och dess kranskommuner.

En skillnad som är värd att notera, är lönen. Bara för att man jobbar som elektriker i Stockholm innebär det inte per automatik att man har en högre lön än en kollega på en småort. Samtidigt är förutsättningarna för det lite bättre i huvudstaden. För kunderna innebär det ofta en högre timkostnad i huvudstaden, jämfört med hur det ser ut i mindre städer. Dessutom är kundunderlaget större, vilket potentiellt innebär högre lönsamhet, och därmed bättre möjligheter för elfirmorna att betala ut lite högre löner. Om det alltid stämmer överens med verkligheten låter vi dock vara osagt – det finns en rad faktorer som spelar in i lönesättningen, givetvis.

Som elektriker i Stockholm kan det finnas större möjligheter till olika typer av uppdrag. Här pågår många byggnationer, och ibland av unika byggnader. Hit hör till exempel Friends Arena och Mall of Scandinavia på senare år. Här finns också sjukhus, skyskrapor, riktigt gamla fastigheter (Gamla stan), tunnelbana och annan infrastruktur. Möjligen kan den stora mångfalden av arkitektur och infrastruktur innebära att jobbet tidvis kan bli mer omväxlande här jämfört med mindre städer – men det beror givetvis på vilken typ av elektriker man är, och var i staden man jobbar.

Klart är att det råder en stor efterfrågan på erfarna elektriker i hela landet. Även när byggkonjunkturen svänger nedåt, kan det finnas gott om arbeten för elbehöriga att utföra.