Att hyra en plats på ett kontorshotell har många fördelar, inte minst när det kommer till den sociala biten där mycket finns att vinna. Hotellen hittar du inte längre bara i storstäder så som Stockholm och Göteborg utan konceptet har spridit sig och finns nu över hela Sverige. En av anledningarna är att det är ett populärt och framgångsrikt sätt för företagare och entreprenörer att utöka sitt nätverk och ta del av varandras kunskap.

Kontorshotell i Stockholm och i övriga landet blir allt vanligare – varför?

Kontorshotell i Stockholm blir allt vanligare eftersom det är en bra lösning på avsaknaden av socialt umgänge för egenföretagaren men också för mindre företag där kostnaderna hålls nere med obundet kapital och flexibla hyreskontrakt. I Stockholm är det exempelvis både extremt svårt att få ett kontrakt – och extremt dyrt. Hotell blir därmed ett sätt att dela med sig av kunskaper och tjänster, något som inte skulle vara möjligt utan en arbetsplats med en variation av olika företag samlade under ett och samma tak.

Kontorshotell passar för:

  • Egenföretagare – Får ett sammanhang
  • Mindre företag och organisationer – Utökar sitt nätverk och håller nere kostnaderna
  • Utesäljare – Får en plats att landa på mellan kundmöten och resor. Inte minst i större städer som Stockholm, Malmö och Göteborg.

Kontorshotell ligger rätt i tiden då det är en arbetsmiljö som bjuder in till samtal och kontakt. De allra flesta ställen förespråkar och framhäver den social biten där företagen hjälper varandra med idéer, stöttning och rådgivning. På många av kontoren finns en ansvarig som hälsar välkommen och hjälper till att introducera nya medlemmar för redan befintliga. På så sätt kommer nya medlemmar naturligt in i gruppen och kan börja nätverka redan från dag ett!

På ett kontorshotell i Stockholm kan det finnas en bred variation av företag från flertalet olika branscher. En gemensam nämnare brukar dock vara att företagen är av mindre karaktär, runt 1 – 20 anställda. Det bidrar till att företagen har en förståelse för varandra, då de flesta är i uppstartsfasen. Det kan ta sig i uttryck genom samarbeten och stöttning, för att tillsammans kunna bli starkare och expandera.

Speciellt bra är det såklart för egenföretagaren som på ett kontorshotell får ett sammanhang och social stimulans. På de flesta av kontoren finns gemensamma utrymmen så som kök och matsal vilket passar egenföretagaren bra då det alltid finns någon att slå sig ner bredvid på lunchen eller rasten och prata med.