Generellt så kan man inte låna pengar utan inkomst. Det krävs antingen att man har inkomst via lön eller bidrag alternativt att någon medsökande med inkomst ställer upp. I vissa fall kan mycket små summor lånas men när det kommer till större belopp går det inte att låna pengar utan inkomst. Men en väg är att låna med kapital som säkerhet. Detta är exempelvis vanligt inom värdepappershandeln och på kryptomarknaden. Det går till på följande sätt: Du har aktier (eller andra värdepapper) till ett värde av 100 000 kr. Du behöver samtidigt låna 30 000 kr men vill inte sälja dessa värdepapper. Istället kan ett värdepapperslån tecknas. Du lägger då in dessa aktier som säkerhet för lånet varpå lånet kan betalas ut. I detta fall kommer alltså aktierna att vara belånade till 30 %. Det finns alltid regler för hur högt belånade dessa värdepapper får vara samt vad det kostar. Överlag brukar detta kosta någon enstaka procent i ränta.

Skulle inte lånet återbetalas kommer aktierna tvångssäljas. Skulle värdet på aktierna minska så att belåningsgraden kommer över en viss gräns behöver även låntagaren agera med mer säkerhet eller genom att betala tillbaka delar av lånet. Genom att ha säkerhet går det alltså att låna pengar utan inkomst. Istället för att förlita sig på att inkomsten ska täcka amortering och ränta så finns dessa värdepapper som säkerhet.

Utan inkomst och utan säkerhet

För dig som inte har värdepapper kan det vara mycket svårt att låna pengar utan inkomst. Då får man vara kreativ och hitta andra lösningar. En väg är att fråga en vän om vännen kan vara medsökande till lånet. I och med att banken kan kräva tillbaka pengarna både från dig och din medsökande ökar chansen att lånet kommer att bli återbetalt. Det i sig gör att chansen blir större att lånet beviljas.

Man får även komma ihåg att det är deklarerad inkomst som långivarna främst tittar på. Det betyder i realitet att det går att låna pengar utan inkomst i det fall det finns deklarerad inkomst på tidigare år även om man för tillfället inte har någon inkomst. Detta är däremot något som inte rekommenderas. Att teckna ett lån och samtidigt inte har en enda krona i inkomst kan tydligt förvärra en persons ekonomiska situation.