Att driva ett assistansföretag är inte det enklaste. Det krävs en hel del personal – både för administration men givetvis också en hel del personliga assistenter som kan jobba ute hos dom brukare man har. Det finns så leden också många olika yrkesroller på ett sådant här företag – några av dom vanliga kan du läsa mer om här. För information som rör personlig assistans finns https://www.assistansförmedling.se/.

Chef, ägare, VD på assistansbolag

Kärt barn har många namn och exakt hur man delar upp det här på ett assistansföretag kan skilja sig. För ett ta ett exempel kan man kolla på ett företag med två grundare och ägare som båda är högsta chefer över företaget. En utav dessa är även VD. I chefsrollen ligger ett stort ansvar då man har kontakt och ansvar över både anställda och brukare. Det gäller att man kan ha många bollar i luften samtidigt, samt att man har ett bra samarbete med andra inom företaget.

Administrativ personal inom personlig assistans

Det blir mycket administrativt arbete på ett assistansföretag och det kan vara nödvändigt att ha en eller flera anställda som jobbar med detta. Dels kan det röra sig om en telefonväxel dit både personal, anställda och andra ringer för att ställa frågor, göra sjukanmälningar eller annat. 

Dels behöver scheman göras, all tid inom assistans måste redovisas, semestrar ska planeras och det ska rekryteras personal när det behövs. Man kan säga att det alltid finns något att göra för den som arbetar på ett assistansföretag.

Arbetsledare inom personlig assistans

En annan vanlig yrkesroll på den här typen av företag är arbetsledare. En arbetsledare ansvarar för personalen som jobbar ute – det vill säga dom personliga assistenterna. Man har möten, medarbetarsamtal och är en slags kontaktperson. Som arbetsledare på ett assistansföretag är det också vanligt att man hjälper till att rekrytera personal, så att rätt person hamnar på rätt ställe – någon som är väldigt viktigt inom assistans.

Övriga yrkesroller på ett assistansföretag

Förutom dom även nämna kan det också finnas fler, eller kanske färre, yrkesroller. Hur man väljer att bygga upp sin verksamhet är upp till en själv och kanske även lite beroende på hur stort företaget är. Några övriga yrkesroller som dock också kan finnas är:

  • Ekonom – någon som har koll på ekonomi och betalar ut alla löner
  • Sjukgymnast – En del assistansföretag tag har en egen sjukgymnast eller liknande som brukarna kan ha tillgång till för träning och rehabilitering.