Det finns alltid risk för att oförutsägbara yttre händelser kan ske och orsaka fysiska skador på person. Olyckor sker alldeles för lätt och det kan därför vara bra att ha jämfört olika olycksfallsförsäkringar för att hitta den som passar ens liv allra bäst.

Varför olycksfallsförsäkring

Yttre skador kan orsaka stora ekonomiska förluster som en försäkring kan täcka och försäkringen kan ge trygghet i vardagen. Personförsäkring är samlingsbegreppet för försäkringen som privatpersoner kan teckna. Olycksfallsförsäkringen ingår i personförsäkringen. Olycksfallsförsäkringen tecknas i förebyggande syfte för att trygga ersättning för eventuell skada.

Jämför olycksfallsförsäkring

Försäkringarna i undersökningen har jämförts utifrån, omfattning, försäkringsvillkor försäkringstillägg, kundservice och rabatt.

 1. ICA försäkring
  8.5 av 10p.
 2. AIG
  7.8 av 10p.
 3. Moderna
  7.5 av 10p.
 4. Folksam
  7.5 av 10p.
 5. IF
  7.3 av 10p.
 6. Trygg Hansa
  7.3 av 10p.
 7. Länsförsäkringar
  7.0 av 10p.
 8. Dina försäkringar
  6.5 av 10p.

Bäst för dig

När man jämför olycksfallsförsäkring finns möjlighet att hitta rätt variant. Innan beslut om vilken olycksfallsförsäkring som passar bäst är det sålunda viktigt att jämföra pris och villkor på de olika som finns. Vanligtvis betalas en högre ersättning ut vid en högre premie. Även om det kan kännas som att en olycka aldrig kommer inträffa är det värt att investera i och lägga tid på att jämföra olycksfallsförsäkringar, eftersom små olyckor kan leda till bestående men i framtiden.

Vad ingår i försäkringen

Det är avgörande att kontrollera vad som ingår i olycksfallsförsäkringarna vid jämförelsen av försäkringarna. Ibland har arbetsgivare försäkring över sina anställda, men det är inte säkert att försäkringen även täcker skador som sker utanför arbetstid. Vissa skador täcks inte heller av olycksfallsförsäkringen, till exempel överansträngning av knä, förslitningar och förgiftning. Olycksfallsförsäkringar brukar ge täckning för följande:

 • Nedsättning av kroppsfunktion.
 • Bestående arbetsoförmåga, observera att vissa försäkringar kräver en procentuell nedsättning av arbetsförmågan.
 • Ersättning för ärrskador beror på vart de sitter och hur allvarliga de är.
 • Kostnader för sjukhusvistelse och sjukvård. För de flesta försäkringarna krävs dock att skadan har krävt läkarvård och diagnos.
 • Ersättning till dödsbo kan delas ut vid dödsfall.

Ibland behövs tilläggsförsäkringar för exempelvis elitidrottare eller riskfyllt arbete, därför är det även avgörande vid jämförelsen av olycksfallsförsäkringarna att kontrollera om en sådan tilläggsförsäkring behövs.