Rätt meddelande till rätt person – vid rätt tillfälle. Så beskriver Reynolds International Marketing delar av sin verksamhet med egna ord och man kan genom det förstå att det är just marknadsföring om sysslar med. Läs mer om företaget och några av dess tjänster i texten nedan.

Reynolds International Marketing jobbar med e-postmarknadsföring

Reynolds International Marketing är som sagt att företag som arbetar med marknadsföring. En av tjänsterna är inom e-postmarknadsföring och på hemsidan kan man läsa om grundläggande regler kring detta samt tips på hur man kan göra för att lyckas. Man skriver bland annat att det är viktigt att den reklam man skickar ut via e-post måste vara relevant för kunden, för att den inte ska riskera att gå direkt till skräpposten. Man skriver också om vikten av att skicka ut mobilanpassade reklam-mail, eftersom dom flesta idag läser sig mail just i mobilen.

Reynolds International Marketing, säger sig själva vara proffs inom området och kan hjälpa sina kunder att nå en framgångsrik e-postmarknadsföring. Via hemsidan, https://www.rimarketing.se/, finns information och adress för den som vill komma i kontakt med företaget.

Andra tjänster inom marknadsföring

Reynolds International Marketing erbjuder även tjänster inom marketing automations, vilket kort och gott handlar om att skicka rätt budskap till rätt person. Eller som det nämndes i inledningen – rätt meddelande till rätt person – vid rätt tidpunkt. Detta kan man lyckas med genom att samla information om besökarna på en webbplats och på så vis skapa en personlig och anpassad marknadsföring till olika personer. På svenska kallas tjänster för automatiserad marknadsföring och även detta är något som företaget själva utger sig att vara proffs på.

Tipsen som företaget bjuder på under denna kategori är bland annat att locka besökare med bra innehåll och att ta tålamod.

Strategi och pris

Reynolds International Marketing presenterar även sin strategi på hemsidan, vilken består av flera steg:

  • Gemensam strategi
  • Behovsanalys
  • Anpassad lösning
  • Optimering och spårning

Arbetet sker alltså i flera steg och man jobbar med att ta fram en anpassad lösning för varje enskilt fall.

Hur mycket betalar man då? Även det kan man utläsa på hemsidan och hur mycket man betalar beror på vilket resultat man får. Personerna bakom företaget, alltså dom som utför jobbet, tar betalt i provision. Så skulle ingen förbättring märkas så betalar man heller inget men enligt företaget själva är det något som aldrig hänt. Man kan med andra ord mer eller mindre vänta sig någon form av resultat – och alltså ett pris utefter det.