Det finns flera namn på de tak som har anordningar som fångar solens energi och sedan levererar el till huset. Är det samma sak eller är det någon skillnad mellan solpanelstak, solcellstak och soltak?

Solpanelstak

Solpanelstak är ett befintligt tak där solpanel har monterats upp. Oftast är det stora rektangulära solpaneler som fästes på den sida av taket som har mest sol under dagen. Fördelen med denna lösning är att panelen kan anpassas utifrån var det är mycket sol (kan även sättas på vägg) samt behov. Många väljer att ha ett enkelt solpanelstak på sommarstugan för att på detta sätt få den ström som behövs för lampor med mera.

Solcellstak

Med solcellstak menas generellt ett tak där solcellerna är integrerade i själva takpannorna. Det betyder därmed att de stora (och ofta fula) panelerna undviks. Fördelarna är främst estetiska men det finns även vissa funktionella fördelar. Exempelvis är det lättare att underhålla taket och hålla rent det när det inte sitter stora paneler ovanpå.
Kortfattat så är skillnaden mellan solpanelstak och solcellstak om solcellerna sitter utanpå (på en panel) eller är integrerat i taket.

Soltak

Med soltak menas oftast ett solcellstak. Med andra ord att ett integrerat solcellssystem används. Soltak är däremot ett begrepp som kan användas på något olika sätt.

Vad kostar solcellstak vs solpaneler?

Det är lättare att räkna ut kostnaden för solpaneler då det är inköpskostnaden samt eventuell installation. Att montera dem är inte svårt. Med ett solcellstak beror det även på hur mycket av taket som behöver läggas om och hur nuvarande konstruktion ser ut.

 • Konstruktion
  Det är lättare, och därmed även billigare, att montera ett solcellstak på ett tak med enkel konstruktion. Är det många vinklar och skorstenar blir det dyrare.
 • Storlek
  Som med alla soltak spelar storleken roll. Ju större anläggningen desto dyrare.
 • Annan renovering
  Behöver vindskivor, läkt eller annat renoveras när solpanelerna monteras? Behöver någon stabilitet byggas upp inför att taket byts ut till ett solcellstak?
 • Lutning
  Lutning avgör både val av produkter och hur fort arbetet kan tänkas ta. Är det upp mot 70 grader kommer det vara svårare att röra sig fritt på taket medan det läggs. Därmed påverkar även lutningen vilken totalkostnad det blir för att lägga den nya soltaket.