Brightmill är ett bemanningsföretag med fokus på interimchefer inom en rad olika områden. Med en stor kandidatbas kan de även skapa statistik över vilka som går att anställa som interim it chef. Statistiskt är det en 52 årig man från Stockholm – som pendlar till sitt jobb.

Kandidatbasens statistik

 • Man
  Enbart 22 % av alla personer i kandidatbasen, som kan jobba som interim it chef, är kvinnor. IT har sedan 90-talet dominerats av män och detta gäller uppenbarligen även chefspositioner. Även om chefspositioner domineras av män inom de flesta områden så är denna fördelning inom IT kraftigare än inom resten av affärsvärlden.
 • 52 år
  Medelåldern för kandidaterna är 52 år. I likhet med många andra interim chefspositioner så är det åldersspannet mellan 45 år och 54 år som är vanligast. Av alla kandidater var det 49 % som hittades inom detta åldersspann. Upp till 45 år är det 14 % och över 65 år är det 2 %.
 • Stockholm
  Som interim it chef är konkurrensen hårdast i Stockholm. Av alla kandidater är det 73 % som befinner sig i huvudstaden. Däremot är det ju även här som de flesta företag finns vilket innebär att efterfrågan är som störst. Detta inte minst i Kista som brukar kallas för Sveriges ”Silicon Valley”.
 • Pendla
  58 % anger att de kan tänka sig veckopendla till jobbet.

Inte bara IT för interim it chef

Företaget har även en sammanställning över de områden där en interim it chef kan vara verksam. Att de flesta kan tänka sig jobba inom IT är inte oväntat. Men det finns även andra områden som har efterfrågan på IT-kunskaperna.

 • Telekom
 • Detaljhandel
 • Offentlig verksamhet
 • Finans
 • Konsumentvaror
 • Bank

IT – en integrerad del av företaget

När IT började växa fram, under 90-talet, sågs det primärt som ett stöd i verksamheten. Idag är det istället grunden som allt vilar på. Detta oavsett om det handlar om ett dokumentationssystem eller systemstyrning i en industri.

Det har även gjort att IT blivit en självklar avdelning inom de flesta branscher. Sedan skiljer det sig storlek och omfattning. En del väljer att köpa in alla IT-tjänster medan större bolag generellt har en egen IT-avdelning. En avdelning där det yttersta ansvaret hamnar på en interim it chef i det fall som företaget inte har någon ordinarie chef att tillgå.