Det finns flera olika typer av ledarskapsutbildningar som man som ledare kan genomgå för att få de verktyg och stöd på vägen för att bli en riktigt bra ledare för sina anställda. UGL, som står för Utveckling av Grupp och Ledare, är en ledarskapsutbildning som funnits ett tag men ändå är en väldigt populär utbildning för alla med någon form av ledarskap i sitt arbete.

Det är en modell för en grundläggande ledarskapsutbildning som skapades inom det amerikanska försvaret på 1970-talet. Den svenske psykologen Risling tog sedan med konceptet till Sverige genom att erhålla en licens, och höll den första kursen i Sverige redan år 1978. Risling vidareutvecklade även sedan utbildningen, och har sedan dess reviderats flera gånger för att bland annat aktuell forskning inom området ska finnas med. Utbildningen är även vetenskapligt granskad och kvalitetssäkrad.

Vad innebär UGL?

UGL är en så kallad upplevelsebaserad utbildning där du som deltagare får en upplevelsebaserad inlärning kring gruppdynamik, beteende, ledarskap, kommunikation och feedback. Man får lära sig om hur en grupp fungerar och utvecklas och vad som sker under de olika processerna, får en förståelse hur bland annat värderingar och känslor har för inverkan på grupp och grupprocesser samt hur du som ledare hanterar de problem och konflikter som uppkommer under grupprocesserna. Vidare diskuteras även hur man kommunicerar på ett bra sätt, hur man ger och tar emot feedback och kritik samt ens eget ledarskap på olika punkter. Man får även reflektera och få en ökad förståelse över sitt eget beteende. Utbildningen genomförs om fem sammanhållande heldagar i grupper om 8-12 personer. Personerna ingår i en så kallad främlingsgrupp, de känner alltså inte varandra sedan tidigare. Tanken med detta är att det ska ge bättre förutsättningar för att få en ökad öppenhet och även engagemang, vilket i sig ger ett större utbyte för de som deltar. Individen kommer dock att kunna få egna lärdomar och insikter. Besök denna webbplats om ugl utbildning.

Eftersom utbildningen ägs, förvaltas och även utvecklas av forskare och handledare i regi från Försvarshögskolan, är det handledare som har avtal med dem som ansvarar för utbildningen. Det är alltid två handledare som deltar på utbildningen.