Vad gör en modern arkitektfirma?

”Ritar hus”, tänker du kanske. Givetvis är det så. Men arbetet på en modern arkitektfirma handlar inte bara om att sitta och skapa nya hus. Mycket av arbetet handlar om kundkontakt, och att supporta kunden hela vägen, från idé till slutresultat. Ibland är det privatpersoner som är kunder – ibland är det företag eller myndigheter. I den här texten kan du läsa mer om vad en modern arkitekt gör. Information är delvis hämtad från https://arkitektbyrå.nu.

Mycket kundkontakt

En modern arkitektfirma är inte sällan med hela vägen, från idé till slutresultat. Det kan handla om att man sätter sig ned med kundens idé för att tala om hur det kan förverkligas. Att man håller löpande kontakt med kunden och för en dialog kring hur arbetet utvecklas. Uppskattade firmor är mycket lyhörda mot kunderna. Samtidigt kan givetvis inte alla idéer förverkligas, och då behöver en dialog kring det ske.

Flexibla

Många av dagens arkitektfirmor är mycket flexibla, och kan formge allt från affärslokaler och myndighetsbyggnader till privata villor och planlösningar. När det gäller exempelvis kontor, är det inte ovanligt att en modern arkitektfirma tar stor hänsyn till färgsättning och akustik. Idag har vi ganska god kunskap kring hur buller och höga ljudnivåer kan påverka arbetsmiljön. Visserligen är det i hög grad en inredningsfråga, men det kan också påverkas mycket redan på ritningsstadiet.

Bygglov

Arkitektfirmor kan ofta hjälpa till när en bygglovsansökan behöver göras. Det kan till exempel handla om att man hjälper till med ritningar så att processen förenklas och effektiviseras. Många erbjuder sig även att hantera kontakten med byggnadsnämnden och andra myndigheter.

Det här gäller vid såväl mindre förändringar av hus, som vid stora nybyggen. En modern arkitektfirma vet hur ritningarna skall utformas och vad en bygglovsansökan ska innehålla. Handläggningstiderna vid bygglovsansökningarna kan vara väldigt långa – gör man fel, kan det ta många veckor extra med kompletteringar och annat. Således kan det vara en tidssparare att anlita en arkitektfirma.

De flesta tar gärna ett förutsättningslöst möte för att diskutera din idé och vad det kan tänkas kosta. Således kan det vara en god idé att tala med en firma för att se vad de tar, och vilka lösningar de har för ditt projekt, även om du är lite osäker på om du faktiskt behöver det eller inte.