En hundförsäkring består i regel av flera olika delar och exakt vad som ingår beror på vad hundägaren väljer. Försäkring för veterinärvård ingår dock alltid men resterande delar är ofta sådant som måste väljas till. Läs mer om några av dom vanligaste delarna och vad dom innebär här.

Veterinärvårdsförsäkring

I en hundförsäkring ingår i princip alltid veterinärvårdsförsäkring, vilket innebär att ägaren kan få ersättning för kostnader som uppstår i samband med veterinärbesök. Om hunden till exempel är sjuk eller har skadat sig illa kan försäkringen ersätta kostnader för undersökningar, eventuella utredningar samt behandling. Ofta finns olika veterinärvårdsbelopp att välja mellan när en försäkring tecknas.

Livförsäkring

Genom att välja till livförsäkring i en hundförsäkring kan ägaren få ersättning ifall hunden plötsligt dör eller måste avlivas. Detsamma gäller om hunden försvinner – till exempel om den blir stulen eller springer bort. För att kunna få ersättning måste den aktuella hunden vara id-märkt och ersättningen uppgår normalt sett till inköpsvärdet.

Fler tillägg som kan göras i en hundförsäkring

En hundförsäkring bör alltid tecknas utifrån hunden och faktorer att ta hänsyn till är bland annat ras, ålder och användningsområde. Det finns en rad olika tillägg som kan göras för att ge ett mer omfattande skydd, där några av dom vanligaste är:

  • Rehabiliteringstillägg – För aktiva eller arbetande hundar kan det vara värt att lägga till en försäkring som kan täcka för eventuella rehabiliteringskostnader. En hund som till exempel får problem med höfterna kan behöva speciell träning, vilken är kostsam om den betalas ur egen ficka.
  • Avelstillägg – Hundar, framför allt tikar, som används i avel bör ha ett avelstillägg. Det är inte helt ovanligt med komplikationer under och efter en dräktighet och tillägget kan även ge ersättning får vård av eventuellt sjuka valpar.
  • Användbarhetstillägg – För hundar som arbetar eller tävlar på en hög nivå kan ett användbarhetstillägg vara värt att överväga. Det ger ersättning om hunden förlorar sin arbetsförmåga samt även om den skulle bli stulen eller försvinna på annat sätt.

Exakt vad som ingår i en hundförsäkring kan förstås skilja sig mellan olika försäkringsbolag och ovan nämnda är bara exempel. Innan en försäkring tecknas är det viktigt att jämföra och se vad som faktiskt ingår samt vilka tillägg som kan göras – för att ge den aktuella hunden ett så bra skydd som möjligt.