Som privatperson finns det två branscher man kan vända sig till för att få klädesplagg med personligt tryck. Man kan antingen gå till ett tryckeri eller kontakta ett fotoföretag. Via ett flertal fotoföretag går det att beställa de enklaste plaggen så som keps, t-shirt eller hoodies. Men är det tryck på jackor, byxor eller arbetskläder är det helt klart ett tryckeri man ska gå till. De har kompetensen att trycka på de flesta material och kan även anpassa trycktekniken efter detta. Men vad kostar det?

Vad det kostar beror delvis på vilken tryckteknik som används. Detta i sin tur avgörs av hur stor upplaga som önskas. Det fotoföretagen använder sig av är digitalt tryck. Det är en relativt dyr tryckmetod men på enstaka plagg blir det ändå billigast. Detta eftersom det andra alternativet, screentryck, har en så stor initial kostnad. Är det däremot stora mängder som ska tryckas upp kommer ett tryckeri rekommendera screentryck då detta skapar lägsta kostnaden per enhet.

Självklart spelar även antalet produkter roll. Som nämnts ovan avgör detta tryckteknik vilket gör att större mängder möjliggör screentryck som därmed blir billigare i längden. Detta inte minst om man har något som regelbundet ska tryckas upp. Med större volymer skapas även möjligheten att pressa priset via mängdrabatt.

Tänk på kvalitén

En sak som många privatpersoner inte tänker på är att det även är skillnad i kvalitén på det plagget som trycket appliceras på. En del tryckerier har valt att ha ett brett utbud av klädesplagg och kvalitéer i olika nivåer. Därmed kan man exempelvis köpa bas, medel eller hög nivå på en T-shirt osv. Det viktiga är att man är medveten om vad man betalar för. Att ett tryckeri tar 150 kr för en T-shirt när ett annat tryckeri tar 100 kr kan mycket väl bero på vilken kvalité de har på plaggen.

Sista punkten, som kanske är mest avgörande, är hur specialiserad tryckeriet är mot de produkter du vill köpa. Om de primärt gör reklambroschyrer och banners kanske de inte har extremt konkurrenskraftiga priser på klädestryck. Men även tvärtom. Det ett företag gör mest av kommer de även bli bäst på och generellt erbjuda bra priser på.