När information ska förmedlas går det exempelvis att välja på att göra detta med text, bilder eller en informationsfilm. Vad finns det för fördelar med att välja film?

 • Fler prioriterar film
  Flera undersökningar visar att det är fler som väljer informationsfilm före text om de får välja. Ett format som prioriteras av mottagarna når därmed även fler.

 • Tydligare att följa
  När en instruktion sker bör det ske visuellt. Detta antingen med en bildserie eller med en informationsfilm. Det blir betydligt lättare att följa processen och se vad som ska göras i nästa steg. Genom att välja en video visas även exakt vad som händer när en person klickar på en knapp eller exempelvis interagerar med element på en hemsida.

 • Håller nere utbildningskostnaden
  Informationsfilm används i stor utsträckning som utbildningsmaterial. Genom att skapa en film kan de anställda se på filmen och lära sig ett nytt datasystem likväl som att förstå var på gården som parkering får ske med personalbilarna. Fördelen är här att någon gemensam genomgång inte behöver hållas utan de anställda kan titta på videon när de har tid över på arbetstid. Uppstår det sedan frågor kan dessa skickas till ansvarig person.

 • Lätt att uppdatera animerade filmer
  Informationsfilmer kan skapas via klassisk film eller via animerad film. Att välja animerad film har fördelen i att den mycket enkelt kan uppdateras. Det finns inget behov av att hitta samma skådespelare för att kunna filma ännu en scen. Företaget som har skapat filmen kan lägga till, eller ta bort, scener för att hela tiden utveckla den för att möta kundens behov.

Vad är en informationsfilm?

Informationsfilm01

Informationsfilm är ett samlingsnamn för filmer som produceras med syftet att förmedla information. Det är inte primärt marknadsföring utan snarare användarvänlighet och konvertering som ligger i fokus. Filmerna kan därmed användas inom flera steg inom köpprocessen.

En film kan visa hur en tjänst eller produkt fungerar och därmed lyfta upp dess fördelar. Kunden inser vikten av att köpa tjänsten och ser en ny film som visar hur beställningen ska genomföras. När kunden har fått produkten ges tillgång till instruktionsfilmer som visar hur produkten ska användas på bästa sätt. Gränsen mellan marknadsföring och instruktioner är inte glasklar och detta inte minst inom content marketing. Men i grunden ska informationsfilmer ge ett mervärde i information snarare än marknadsföra en produkt eller tjänst.