Att installera ett hemlarm i sin fastighet gör många för att skydda sina ägodelar mot inbrott. Många hemlarm jobbar med larmcentraler och väktare. Dock så visar statistiken att många väktare inte ens kommer fram till huset där hemlarmet har gått och inte heller har särskilda befogenheter att agera för att fånga tjuven. Varför skulle dessa larm vara till nytta och bidra till säkerheten i ditt hem? Det berättar vi i den här texten!

Fördelar med en väktare med ditt hemlarm

Vilken nytta gör egentligen hemlarmets larmcentral och väktare?

Så om nu väktaren sällan hinner till huset där larm som indikerar ett inbrott, eller har särskilda befogenheter att agera för att fånga tjuven, vilken är då den konkreta nyttan med väktare? Saken är den att även om en väktares primära uppgift inte är att fånga tjuvar, och sällan hinner i tid för att överhuvudtaget kunna göra det, så händer det faktiskt att väktaren griper tjuven. Och det är inte ens hens främsta uppgift när det gäller hemlarm: Väktaren gör iakttagelser som hjälper polisen. En väktare på väg till ett hus där hemlarmet gått på observerar och noterar bilar och andra rörelser och dessa observationer kan rapporteras till polisen och hjälpa dem i deras arbete. Dessutom är väktaren ett vittna för att visa att det har varit inbrott. En annan stor och viktig aspekt är att en inbrottstjuv som utlöst ett larm vet att någon är på väg. Det minskar tjuvens möjlighet att gå igenom byggnaden. Tjuven får bråttom och blir stressad. När man är stressad begår man mer misstag och hen hinner inte heller sno med sig sp mycket. Det minskar också risken för att skadegörelsen blir större. Tiden räcker helt enkelt inte till.

Fördelar med att ha hemlarmet kopplat till en larmcentral

Larmcentralen finns på plats för att hjälpa dig om din bostad utsätts för inbrott, brand eller plötslig olycka eller sjukdom. Larmcentralen kan se, höra och prata in i bostaden och direkt när signalen inkommer till larmcentralen vidtas åtgärd. Via röstenheten kan operatören antingen lugna de boende eller stressa en obehörig genom att påtala att den är upptäckt. Kunden kontaktas via telefon och kan då i sin tur exempelvis undvika att barnen som är på väg hem från skolan kliver in i ett rörigt hem. Larmcentralen bistår sedan räddningstjänsten med exempelvis bilder, signalement, information om någon är kvar i bostaden, geografiska data och vilken del av bostaden larmet kommer från. Med andra ord gör larmcentralen och väktaren ditt hemlarm säkrare.