En personalgrupp som utvecklas och tar in ny kunskap kan vara en stark bärkraft i ditt företag. All utveckling går idag mycket snabbt, så du som arbetsgivare behöver ligga i framkant och se vad din personal behöver. Det finns ett stort antal olika möjligheter till kompetensutveckling. Du får säkert en mängd olika förslag i din mailbox från utbildningsföretag som erbjuder både kortare och längre kurser. Ett sätt är att skicka iväg några personer i gruppen på en utbildning. Deras uppdrag blir sedan att förmedla ny kunskap till de övriga i arbetslaget. Det här vet vi alla hur svårt det kan vara att få till. Kunskap som ges i andra hand blir heller aldrig lika inspirerande som en förstahandsupplevelse.

Webbutbildning under arbetstiden

Ett annat sätt är att använda arbetstid eller konferenstid till att låta all personal genomgå någon form av webbutbildning. Utbildningarna är ofta upplagda så att det finns filmer och föreläsningar att samtala omkring. Du kan ta delar av utbildningen i storgrupp, men det finns även inslag i utbildningen som passar bättre att lösa enskilt. Det här gör att all personal fokuserar på gemensam kunskap och kan samtala vidare även på raster i personalrummet. Det blir enklare att tillämpa den nya kunskapen direkt i vardagsarbetet om en eller flera i gruppen går ihop och arbetar tillsammans. Det kollegiala lärandet är därmed i full gång.

optimal utbildning

Om du inte hittar den optimala utbildningen för just ditt företag kan du som arbetsgivare vända dig till ett utbildningsföretag och skräddarsy det du villa ha för din personal. Några företag erbjuder dessutom digitala verktyg för dig där du kan följa de olika medarbetarnas arbete med de uppgifter som ska lösas inom utbildningen ram. Ett exempel är webbutbildning på diplomautbildning.se som har en rad digitala lösningar. Kostnaden för en webbutbildning är förhållandevis låg om du jämför med en traditionell utbildning.
Det har att göra med att en traditionell utbildning är mindre resurseffektiv eftersom den omfattar ett begränsat antal deltagare. Ska dina medarbetare resa iväg så tillkommer dessutom eventuella kostnader för resor, boende och arvoden. Du kan också låta dina medarbetare ta del av flera utbildningar parallellt eller utspritt under en längre period. En del utbildningsföretag erbjuder paketlösningar för dig som arbetsgivare.