De flesta jurister har en särskild inriktning som de har en högre nivå av kompetens inom. Det kan till exempel vara bolags-, arbets- eller familjerätt. Ämnet juridik är helt enkelt väldigt brett, och för att erbjuda den bästa möjliga hjälpen kan en specialisering krävas.

På större orter, så som Stockholm eller Göteborg, är det kanske än vanligare att man nischar sig. Här finns hela juristbyråer som har ett eller ett fåtal verksamhetsområden som specialitet. Söker du efter ”familjerätt i Stockholm” på nätet till exempel, får du upp en rad träffar på byråer som kan hjälpa till.

Men vilka områden finns det egentligen? I den här texten tar vi upp ett par exempel på inriktningar som är vanliga för jurister att specialisera sig inom.

Familjerätt

Som nämnt ovan får du upp en rad träffar på juristbyråer om du söker efter ”familjerätt i Stockholm” på nätet. Det är inte utan anledning – det är ett ganska brett område, med en ganska stor efterfrågan på kompetens. Familjerätt är en del av civilrätten, men riktar sig särskilt mot familjeförhållanden och familjens rättsställning. En jurist inom familjerätt är kunnig kring familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och personer utanför familjen, behöver ni juridisk hjälp hittar ni specialister på familjerättstockholm.com.

Jobbar man inom familjerätt kan man till exempel stöta på följande ämnen:

  • Arvsrätt.Vem har rätt att ärva? Hur fungerar ett testamente? Hur starkt är testamentet i förhållande till arvsrätten?
  • Barnrätt.Barnrätt handlar om barnets bästa i frågor om exempelvis boende, umgänge och vårdnad.
  • Bodelning.Jurister inom familjerätt får ofta hantera frågor kring bodelning; vad som händer när personer skiljer sig eller separerar från ett samboförhållande.

Arbetsrätt

Arbetsrätten är det som arbetsgivare och anställda behöver förhålla sig till om en tvist skulle uppstå. I Sverige bygger arbetsrätten till stora delar på kollektivavtal. Den jurist som arbetar med det här rättsområdet får inte sällan hantera frågor om anställningsformer, avsked, uppsägning och förhållanden för offentligt anställda.

Civilrätt

I korthet handlar civilrätt om tvister mellan privatperson och privatperson. Förvisso kan det finnas undantagsfall där tvisten står mellan en privatperson och ett företag, till exempel. Den som är jurist och arbetar med civilrätt får ofta ge råd i frågor kring exempelvis köprätt, allmän avtalsrätt och entreprenörrätt, som alla hör till begreppet civilrätt.