Sökmotoroptimering bygger på flera ”hörnstenar”. Med andra ord är det viktiga komponenter som tillsammans påverkar en webbsidas position på Google. En av hörnstenarna är ”textmassa”, en annan är ”användarvänlighet” och en är ”länkar”. Länkar är en av de viktigaste hörnstenarna och detta inte minst i starkt konkurrensutsatta branscher.

En länk till en webbplats påtalar för Google att webbplatsen är bra och uppskattad. Länken kan även visa för Google vad webbplatsen har för innehåll och därmed vad den bör ranka på i Google. Det kan därmed jämföras med en röst där varje länk är en röst. Ju mer poäng man får i rösningen desto bättre rankingpoäng får man av Google.

En röst – men olika värde

En länk kan liknas med en röst. Men rösterna har då olika mycket värde. Jobbar du med sökmotoroptimering för en cykelbutik vill du helst ha länkar från cykelrelaterade domäner. Dessa i sin tur ska gärna vara starka, dvs. ha många och starka länkar till sig. På detta sätt får man stor länkkraft från länkarna vilket i längden påverkar rankingen.

Länkning – Bör ske med måtta

Inom sökmotoroptimering handlar det till stor del om att bygga ”normalt”. Google vill inte att man påverkar och försöker ”manipulera” sökresultatet. Därmed finns det algoritmer som slår tillbaka om något inte ser normalt ut.

Att en mycket liten personlig blogg skulle få hundratals länkar inom en månad efter lansering är inte normalt. Till stor sannolikhet kommer andra bloggare och kanske till och med tidningar länka till bloggen men detta successivt under en längre tid. Självklart finns det undantag men även detta har man sett genom statistik och tester inom sökmotoroptimering att Google tar hänsyn till.

För att inte fastna i filter eller bli straffad bör man alltså jobba med länkbygge över lång tid och med succesiva steg.

Men bara ett av de många hörnstenarna

Det är extremt viktigt att komma ihåg att länkar enbart är en av hörnstenarna inom sökmotoroptimering. Att bygga för mycket på en hörnsten, och inte bygga på övriga, innebär att ”huset blir snett”. Man bör därmed jobba brett på alla delar inom sökmotoroptimering och hela tiden sträva efter en balans på alla hörnen och de olika byggstenarna. Sökmotoroptimering en långsiktig och positiv investering som kan ge mångdubbelt tillbaka när det görs rätt och därför rekommenderas att vända sig till kunniga på området.