Den som beviljats stöd i form av personlig assistans skall genom detta kunna täcka alla kostnader som har med insatsen att göra. Beloppet som betalas ut kan dock användas på en rad olika sätt. Det vanligaste är för många att helt enkelt köpa in personlig assistans från något av assistansbolagen som jobbar i branschen. I och med det stora behovet finns en rad olika aktörer att välja bland. Var och en har sina respektive styrkor och svagheter. Dock handlar personlig assistans generellt om en personlig kontakt mer än om sakkunskap.

Har man ett intresse av att vara del i ett kooperativ, eller själv rekrytera in de personliga assistenter man anlitar, finns även det som en möjlighet. Detta följer dock med ett ansvar för alla delar och ett pappersarbete man kan vara glad att slippa. Viktigt är dock att man, oavsett val, får hjälp av assistenter man litar på. Att släppa in någon helt och hållet främmande i sitt hem kan vara en ovan och obekväm upplevelse som inte alla känner sig hemma i. Hittar man rätt assistenter kan detta stöd dock innebära en oerhörd förändring i tillvaron!

Vem får personlig assistans?

Det är inte alla som får stöd i form av personlig assistans även om det kanske hade varit att önska. För att få en så stor och djup insats krävs det att vardagsbehoven inte på annat, smidigt, sätt kan hanteras. Av och påklädning, mat, hygien osv. Behöver man hjälp med dessa grundbehov kan man få hjälp genom personlig assistans. Det finns åtskilligt som man kan sätta sig in i när det gäller personlig assistans och inte sällan innebär studier av ämnet en helt ny känsla för vad det rör sig om. Den som inte tidigare har fått hjälp av personliga assistenter kan känna det svårt att greppa till en början. Dock finns bra rådgivning och en hel del kostnadsfri information man kan ta del av.

Även om man inte skulle beviljas personlig assistans, finns annan hjälp som också kan göra stor skillnad. Vilka stöd som beviljas är någonting som föregås av en djupare analys och utredning om vad för behov som finns.