Ett stambyte är ett nödvändigt ont i gamla hus och flerfamiljshus. Ett stambyte är ett omfattande ingrepp som innebär stor påverkan på ditt hem och dig som bor där.

När rör och ledningar blir gamla och slitna kan det lättare bli stopp, något som kan leda till att rören spricker något som i sin tur kan leda till stora vattenskador i byggnader. De allra flesta rör ligger inbäddade i väggar och golv, därför är ett stambyte ofta ett omfattande ingrepp. Eftersom byggarbetarna måste bryta upp väggar och golv för att komma åt rören så förstörs till exempel våtskikt i badrummet. Även köket kommer att påverkas till stor del. Ett stambyte bör göras ungefär efter att rören är 40 till 50 år gamla.

Stambyte är omfattande

Eftersom så många väggar och golv måste rivas så blir det ofta ganska mycket rivningsmassor som måste forslas bort. Det blir även ganska dammigt. Om du som bor i hemmet kan bör du bo någon annanstans under denna process. Men många drar nytta av stambytet och passar på att renovera kök eller badrum. Det är kostsamt med stambyten och många som äger fastigheter drar sig in i det längsta för att genomföra stambyten. Om det bor många familjer i ett hus så genomförs ofta ett stambyte i omgångar, det vill säga kanske en trappuppgång i taget. Efter stambytet kommer du kanske att märka att vattnet rinner enklare och bättre i rören. Stambyten är nödvändiga renoveringar, men de uppfattas ibland som lite trista eftersom det som renoveras sitter inbäddat i golv och väggar och inte syns. Hur lång tid det tar att genomföra stambyten beror på många saker. Om du begär offerter från olika företag bör de inkludera en tidsplan, men du kan räkna med ungefär sex till tio veckor per lägenhet. En vanlig orsak till att stambyten drar ut på tiden är att de hantverkare som används i projektet arbetar i flera olika projekt samtidigt och därför inte kan komma loss när de behövs i ditt projekt. Om du vill säkerställa att detta inte händer kan du kontrollera om företaget du valt är en totalentreprenör som har all kompetens tillgänglig bland sin personal.