När du är anställd som konsult via ett bemanningsföretag kan du räkna med att erhålla en bra lön som fysioterapeut. De svenska bemanningsföretagen erbjuder nämligen marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner. Du kan därmed känna dig nöjd och belåten när lönekuvertet dimper ner i brevlådan. Dessutom kan du känna dig trygg med att du blir rätt värdesatt utifrån din kompetens och erfarenhet.

Men vad är då en bra lön för fysioterapeuter? Lönesättningen är ofta individuell och baseras på en rad olika faktorer. Därför kan lönerna variera en hel del mellan olika yrkespersoner inom en yrkeskategori. För att sätta fingret på hur stor en rimlig lön är bör man inte heller kika på den genomsnittliga lönen utan snarare medianlönen.

2019 var medianlönen för en nyutexaminerad sådan omkring 27 000 kr i månaden. Motsvarande lön för en fysioterapeut i 35-årsåldern var då 32 600 kr i månaden. I samma yrkeskategori var medianlönen det aktuella året 34 000 kr i månaden om personen ifråga hade hunnit fylla 45 år.

Faktorer som påverkar din lön som fysioterapeut

Vissa hävdar dock att lönestatistiken kan vara aningen missvisande. Det finns nämligen en rad olika faktorer som påverkar lönesättningen. Därför är det svårt att avgöra vad som är en bra lön för en fysioterapeut bara genom att grotta ner sig i statistiken. Ofta är lönesättningen individuell och en bedömning görs av vilken nivå som din lön bör ligga på. Till syvende och sist är det också en förhandlingsfråga där du som anställd eller konsult förhandlar om lönen med arbetsgivaren eller bemanningsföretaget.

De faktorer som spelar in i lönesättningen inkluderar bland annat följande saker:

  • Hur komplicerat och avancerad det arbete som ska utföras är
  • Vilka krav som ställs på dig som yrkesperson
  • Hur pass stort ansvar du behöver ta i din yrkesroll
  • Vilken utbildningsnivå som erfordras för den aktuella tjänsten
  • Huruvida din roll inkluderar projektledning eller chefskap
  • Lönenivån i branschen generellt för liknande tjänster

Utifrån dessa faktorer samt med lönestatistiken som en vag måttstock kan du göra ditt löneanspråk. Du kan även få en högre ersättning i kronor och ören om du arbetar som fysioterapeut och fakturerar via ett eget bolag. Men som du säkert känner till blir den reella lönen i slutändan ungefär densamma.