Digital omställning krävs hos dagens tryckerier

”Tryckeri läggs ner – 20 anställda sägs upp”

”Anrikt tryckeri försvinner”

Det är inte sällan som liknande rubriker kan hittas i media. Det finns flera orsaker bakom detta men framförallt handlar det om en digitalisering som innebär att en rad tryckeriprodukter blivit betydligt mindre eftertraktade. Men det handlar även om en internationalisering som innebär att svenska tryckerier får konkurrens från de i Indien eller Indonesien. För att överleva krävs det att man följer med i den digitala omställningen.

Reklam – Blir mer digital

Idag läser betydligt färre papperstidningar än tidigare. Man följer nyheterna genom olika digitala kanaler eller har digital prenumeration så att tidningen kan läsas på surfplattan. Genom att bibehålla prenumeranterna digital kan tidningsbolagen ändå få in reklamintäkter genom annonser. Men för tryckerierna blir det en mycket stor förändring. Tidningar, reklam och annat marknadsföringsmaterial minskar i efterfrågan. Flera företag har fått lägga ner sin verksamhet just på grund av denna ändring.

Andra har snabbt ändrat utbud och tjänster och mött den digitala efterfrågan. Ofta är dessa då anpassade till kundens behov av att snabbt och enkelt kunna utforma unika trycksaker, de kan bland annat se detta när man besöker stora aktörer som ÅTTA.45 Tryckeri.

Prismässig konkurrens

En annan faktor är att tryckerier i Asien tydligt kan konkurrera med de i Sverige. Med lägre kostnad för material och arbetskraft kan priserna vara betydligt lägre än i Sverige. Nackdelen för kunden är däremot att man får vänta 4 – 6 veckor på leveranserna och att det är svårt att reklamera varor. De som är mycket noga med kvalité och att man ska ha möjligheten att snabbt kunna ändra sin beställning håller sig fortfarande till svenska aktörer. Men är det framförallt priset som är avgörande kommer de utländska tryckerierna att premieras.

Genom att de har svenska hemsidor och svenska betalningsalternativ är det inte ens säkert att kunden märker att de handlar hos en utländsk aktör. Däremot märks det när man tittar på supportmöjlighet och framförallt leveranstider.

Ska man överleva som tryckeri idag krävs det alltså framförallt att man möter de digitala kraven. Kan man producera logotyper, grafiska element och liknande produkter som kan användas digitalt kan man fylla ett tomrum som annars kan uppstå. Samtidigt får man försöka hitta andra vägar framåt men utan att glömma att det papperslösa samhället fortfarande är mycket långt bort.