Digital omställning krävs hos dagens tryckerier

”Tryckeri läggs ner – 20 anställda sägs upp” ”Anrikt tryckeri försvinner” Det är inte sällan som liknande rubriker kan hittas i media. Det finns flera orsaker bakom detta men framförallt handlar det om en digitalisering som innebär att en rad tryckeriprodukter blivit...