Företagslarm för en trygg arbetsplats

Den forskning som finns visar att en stor majoritet av alla företag som utsätts för inbrott har saknat företagslarm. Därför är det så viktigt att du ser till att ert företag är en säker arbetsplats. Med ett företagslarm kan du hålla koll på dina lokaler dygnet runt, vare sig de anställda är där eller inte. Om du väljer ett företagslarm som är kopplat till en larmstation så kan du vara säker på att dina lokaler är övervakade dygnet runt. En larmstation har personal med väktare som snabbt är på plats om något skulle inträffa. 

Företagslarm för stora och små företag 

Vare sig du har ett litet familjeföretag eller ett stort multinationellt komplex så är behovet av säkerhet lika stort. För ett fullgott skydd så bör du ha ett företagslarm med kameror som är kopplade till en larmcentral. Då kan skadegörelse och inbrottsförsök upptäckas och avvärjas på kort tid. Vissa verksamheter har även behov av personskydd, det gäller till exempel affärer eller banker där man har mycket pengar i omlopp och risken för rån är överhängande. Man rekommenderar också att alla företag installerar detektorer för skydd mot brand och rök, det är bästa sättet att hindra ett en eldsvåda uppstår. 

Hur kan man uppgradera ett företagslarm? 

Det kan finnas olika anledningar till varför man vill uppgradera sitt företagslarm. Kanske vill du byta larmleverantör för att få tillgång till en ny typ av larm som erbjuder bättre funktioner och service. Kanske du inte är nöjd med det larmsystem som ni har på er arbetsplats. Kanske har du flyttat och vill skaffa en nytt företagslarm. Det är mycket enkelt att uppgradera ett företagslarm. I de flesta fall kan du behålla de sensorer och magnetkontakter som redan finns installerade. Genom att uppgradera ditt företagslarm kan du få tillgång till fria väktarutryckningar och bättre villkor. 

Kan man störa ett företagslarm? 

Fler och fler inkräktare försöker att störa ut företagslarm för att sedan kunna göra intrång i lokalerna och verka i lugn och ro. Om du väljer ett trådbundet abonnemang går det inte att störa ut på samma sätt som ett trådlöst abonnemang. Det finns också abonnemang som har ett inbyggt varningssystem. Det innebär att om själva larmsignalen bryts så agerar larmcentralen inom bara några minuter och skickar väktare på plats. Detta system är mycket uppskattat av företagare och erbjuder ett företagslarm som är mycket driftsäkert.